Ống Nhựa uPVC Class 7

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống uPVC Class 7 D110 25.0 Ø110 12.30 ₫292,380.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 7 D125 25.0 Ø125 14.00 ₫361,900.00 Mét Thêm vào giỏ