Công Tác Thử Nghiệm Áp Lực Đường Ống Dẫn Nước

CÔNG TÁC THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC

A. THỬ NGHIỆM ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG

 

1. Việc thử nghiệm áp lực đường ống phải tuân theo một số nguyên tắc sau:

 

– Trước khi tiến hành thử áp lực, đơn vị thi công sẽ thông báo trước cho Chủ đầu tư thời gian thử, vị trí đoạn ống, tuyến ống chuẩn bị thử.

– Việc thử nghiệm áp lực đường ống phải được tiến hành trước khi lấp đất. hoàn trả mặt bằng. Có thể thử với từng đoạn ống riêng biệt hoặc thử nghiệm với từng tuyến ống. Có thể kết hợp thử nghiệm cả thiết bị và mối nối. Áp lực thử bằng 1,5 lần áp lực công tác.

BẠN MUỐN XEM THÊM