Ống Nhựa uPVC Class 6

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống uPVC Class 6 D90 16.0 Ø90 6.60 ₫136,620.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 6 D110 16.0 Ø110 8.10 ₫205,480.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 6 D125 16.0 Ø125 9.20 ₫253,440.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 6 D140 16.0 Ø140 10.30 ₫295,790.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 6 D160 16.0 Ø160 11.80 ₫383,900.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 6 D225 16.0 Ø225 16.60 ₫744,040.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 6 D280 16.0 Ø280 20.60 ₫1,158,300.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 6 D315 16.0 Ø315 23.20 ₫1,464,430.00 Mét Thêm vào giỏ