Ống Nhựa uPVC Class 2

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống uPVC Class 2 D21 16.0 Ø21 1.70 ₫9,350.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D27 16.0 Ø27 1.90 ₫11,770.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D34 12.5 Ø34 2.10 ₫16,280.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D42 10 Ø42 2.10 ₫20,790.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D48 10 Ø48 2.40 ₫25,080.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D60 8.0 Ø60 2.40 ₫35,860.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D63 8.0 Ø63 2.40 ₫36,520.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D75 8.0 Ø75 2.90 ₫51,040.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D76 8.0 Ø76 3.00 ₫52,360.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D90 6.0 Ø90 2.70 ₫57,750.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D110 6.0 Ø110 3.20 ₫82,830.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D125 6.0 Ø125 3.70 ₫105,490.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D140 6.0 Ø140 4.10 ₫133,540.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D160 6.0 Ø160 4.70 ₫173,360.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D200 6.0 Ø200 5.90 ₫269,940.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D225 6.0 Ø225 6.60 ₫339,460.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D250 6.0 Ø250 7.30 ₫417,450.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D280 6.0 Ø280 8.20 ₫524,260.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D315 6.0 Ø315 9.20 ₫660,330.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D355 6.0 Ø355 10.40 ₫861,300.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D400 6.0 Ø400 11.70 ₫1,060,510.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D450 6.0 Ø450 13.20 ₫1,395,460.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D500 6.0 Ø500 14.60 ₫1,715,340.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 2 D630 6.0 Ø630 18.40 ₫2,728,110.00 Mét Thêm vào giỏ