Ống Nhựa uPVC Class 0

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống uPVC Class 0 D21 10.0 Ø21 1.20 ₫7,040.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 0 D27 10.0 Ø27 1.30 ₫9,020.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 0 D34 8.0 Ø34 1.40 ₫11,000.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 0 D42 6.0 Ø42 1.50 ₫15,620.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 0 D48 6.0 Ø48 1.60 ₫19,030.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 0 D60 5.0 Ø60 1.50 ₫25,300.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 0 D75 5.0 Ø75 1.80 ₫34,540.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 0 D90 4.0 Ø90 1.70 ₫41,250.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 0 D110 4.0 Ø110 2.20 ₫61,710.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 0 D500 4.0 Ø500 9.80 ₫1,243,400.00 Mét Thêm vào giỏ