Ống Nhựa PPR PN20

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống PPR 20 PN 20 Ø20 3.4 ₫28,820.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 25 PN 20 Ø25 4.2 ₫50,690.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 32 PN 20 Ø32 5.4 ₫74,580.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 40 PN 20 Ø40 6.7 ₫115,500.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 50 PN 20 Ø50 8.3 ₫179,410.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 63 PN 20 Ø63 10.5 ₫282,920.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 75 PN 20 Ø75 12.5 ₫391,930.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 90 PN 20 Ø90 15 ₫585,970.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 110 PN 20 Ø110 18.3 ₫825,000.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 125 PN 20 Ø125 20.8 ₫1,109,900.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 140 PN 20 Ø140 23.3 ₫1,409,980.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 160 PN 20 Ø160 26.6 ₫1,874,950.00 Mét Thêm vào giỏ