Ống Nhựa PPR PN16

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống PPR 20 PN 16 Ø20 2.8 ₫25,960.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 25 PN 16 Ø25 3.5 ₫47,960.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 32 PN 16 Ø32 4.4 ₫64,900.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 40 PN 16 Ø40 5.5 ₫88,000.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 50 PN 16 Ø50 6.9 ₫139,920.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 63 PN 16 Ø63 8.6 ₫220,000.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 75 PN 16 Ø75 10.3 ₫299,970.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 90 PN 16 Ø90 12.3 ₫419,980.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 110 PN 16 Ø110 15.1 ₫639,980.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 125 PN 16 Ø125 17.1 ₫829,950.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 140 PN 16 Ø140 19.2 ₫1,009,910.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 160 PN 16 Ø160 21.9 ₫1,399,970.00 Mét Thêm vào giỏ