Ống Nhựa PPR PN10

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống PPR 20 PN 10 Ø20 2.3 ₫23,320.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 25 PN 10 Ø25 2.8 ₫41,690.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 32 PN 10 Ø32 2.9 ₫54,010.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 40 PN 10 Ø40 3.7 ₫72,490.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 50 PN 10 Ø50 4.6 ₫106,260.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 63 PN 10 Ø63 5.8 ₫168,960.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 75 PN 10 Ø75 6.8 ₫234,960.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 90 PN 10 Ø90 8.2 ₫342,980.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 110 PN 10 Ø110 10 ₫548,900.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 125 PN 10 Ø125 11.4 ₫679,910.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 140 PN 10 Ø140 12.7 ₫838,970.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống PPR 160 PN 10 Ø160 14.6 ₫1,144,990.00 Mét Thêm vào giỏ