Ống Nhựa HDPE PN8

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống HDPE PN8 D40 Ø40 2.00 ₫18,920.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D50 Ø50 2.40 ₫29,370.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D63 Ø63 3.00 ₫45,870.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D75 Ø75 3.60 ₫65,120.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D90 Ø90 4.30 ₫91,630.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D110 Ø110 5.30 ₫137,500.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D125 Ø125 6.00 ₫175,780.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D140 Ø140 6.70 ₫220,000.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D160 Ø160 7.70 ₫288,420.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D180 Ø180 8.60 ₫362,560.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D200 Ø200 9.60 ₫449,130.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D225 Ø225 10.80 ₫567,600.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D250 Ø250 11.90 ₫694,650.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D280 Ø280 13.40 ₫876,810.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D315 Ø315 15.00 ₫1,101,870.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D355 Ø355 16.90 ₫1,398,980.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D400 Ø400 19.10 ₫1,783,870.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D450 Ø450 21.50 ₫2,255,880.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D500 Ø500 23.90 ₫2,879,360.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D560 Ø560 26.70 ₫3,826,350.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D630 Ø630 30.00 ₫4,833,620.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D710 Ø710 33.90 ₫5,906,450.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D800 Ø800 38.10 ₫7,486,490.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D900 Ø900 42.90 ₫9,472,650.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D1000 Ø1000 47.70 ₫11,703,230.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN8 D1200 Ø1200 57.20 ₫16,844,740.00 Mét Thêm vào giỏ