Ống Nhựa HDPE PN6

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống HDPE D1000 PN6 Ø1000 38.20 ₫11,264,000.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D900 PN6 Ø900 34.40 ₫9,130,000.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D800 PN6 Ø800 30.60 ₫7,218,200.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D710 PN6 Ø710 27.20 ₫5,693,600.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D630 PN6 Ø630 24.10 ₫3,918,658.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D560 PN6 Ø560 21.40 ₫3,097,380.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D500 PN6 Ø500 19.10 ₫2,331,560.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D450 PN6 Ø450 17.20 ₫1,827,430.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D400 PN6 Ø400 15.30 ₫1,444,960.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D355 PN6 Ø355 13.60 ₫1,138,500.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D315 PN6 Ø315 12.10 ₫898,590.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D280 PN6 Ø280 10.70 ₫707,300.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D250 PN6 Ø250 9.60 ₫577,170.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D225 PN6 Ø225 8.60 ₫456,610.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D200 PN6 Ø200 7.70 ₫364,100.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D180 PN6 Ø180 6.90 ₫293,810.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D160 PN6 Ø160 6.20 ₫235,400.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D140 PN6 Ø140 5.40 ₫179,080.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D125 PN6 Ø125 4.80 ₫142,120.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D110 PN6 Ø110 4.20 ₫110,110.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE D1200 PN6 6.0 Ø1200 45.9 ₫13,653,640.00 Mét Thêm vào giỏ