Ống Nhựa HDPE PN20

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống HDPE PN20 D20 Ø20 2.30 ₫10,340.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D25 Ø25 3.00 ₫16,390.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D32 Ø32 3.60 ₫25,300.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D40 Ø40 4.50 ₫39,490.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D50 Ø50 5.60 ₫61,160.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D63 Ø63 7.10 ₫97,570.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D75 Ø75 8.40 ₫137,170.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D90 Ø90 10.10 ₫197,780.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D110 Ø110 12.30 ₫295,240.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D125 Ø125 14.00 ₫372,020.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D140 Ø140 15.70 ₫479,050.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN20 D160 Ø160 17.90 ₫624,360.00 Mét Thêm vào giỏ