Ống Nhựa HDPE PN16

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống HDPE PN16 D20 Ø20 2.00 ₫8,910.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D25 Ø25 2.30 ₫13,200.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D32 Ø32 3.00 ₫21,560.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D40 Ø40 3.70 ₫33,330.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D50 Ø50 4.60 ₫51,480.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D63 Ø63 5.80 ₫81,620.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D75 Ø75 6.80 ₫113,850.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D90 Ø90 8.20 ₫164,890.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D110 Ø110 10.00 ₫244,640.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D125 Ø125 11.40 ₫317,240.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D140 Ø140 12.70 ₫395,340.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D160 Ø160 14.60 ₫518,980.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D180 Ø180 16.40 ₫655,930.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D200 Ø200 18.20 ₫808,940.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D225 Ø225 20.50 ₫1,023,880.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D250 Ø250 22.70 ₫1,259,280.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D280 Ø280 25.40 ₫1,578,720.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D315 Ø315 28.60 ₫1,998,370.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D355 Ø355 32.20 ₫2,536,710.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D400 Ø400 36.30 ₫3,220,690.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D450 Ø450 40.90 ₫4,078,470.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D500 Ø500 45.40 ₫5,205,860.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D560 Ø560 50.80 ₫6,924,610.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN16 D630 Ø630 57.20 ₫8,784,600.00 Mét Thêm vào giỏ