Ống Nhựa HDPE PN12.5

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống HDPE PN12.5 D20 Ø20 1.80 ₫8,140.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D25 Ø25 2.00 ₫11,220.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D32 Ø32 2.40 ₫18,480.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D40 Ø40 3.00 ₫27,720.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D50 Ø50 3.70 ₫42,460.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D63 Ø63 4.70 ₫67,650.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D75 Ø75 5.60 ₫95,920.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D90 Ø90 6.70 ₫137,170.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D110 Ø110 8.10 ₫203,280.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D125 Ø125 9.20 ₫261,910.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D140 Ø140 10.30 ₫328,020.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D160 Ø160 11.80 ₫428,120.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D180 Ø180 13.30 ₫543,400.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D200 Ø200 14.70 ₫666,490.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D225 Ø225 16.60 ₫846,340.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D250 Ø250 18.40 ₫1,042,470.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D280 Ø280 20.60 ₫1,306,360.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D315 Ø315 23.20 ₫1,655,610.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D355 Ø355 26.10 ₫2,098,800.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D400 Ø400 29.40 ₫2,661,780.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D450 Ø450 33.10 ₫3,371,720.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D500 Ø500 36.80 ₫4,303,860.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D560 Ø560 41.20 ₫5,733,310.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D630 Ø630 46.30 ₫7,246,690.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D710 Ø710 52.20 ₫8,835,420.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN12.5 D800 Ø800 58.80 ₫11,220,880.00 Mét Thêm vào giỏ