Ống Nhựa HDPE PN10

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống HDPE PN10 D25 Ø25 1.80 ₫10,560.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D32 Ø32 2.00 ₫14,960.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D40 Ø40 2.40 ₫22,880.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D50 Ø50 3.00 ₫35,310.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D63 Ø63 3.80 ₫56,320.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D75 Ø75 4.50 ₫78,540.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D90 Ø90 5.40 ₫113,080.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D110 Ø110 6.60 ₫168,080.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D125 Ø125 7.40 ₫214,390.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D140 Ø140 8.30 ₫269,170.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D160 Ø160 9.50 ₫351,340.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D180 Ø180 10.70 ₫444,400.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D200 Ø200 11.90 ₫548,240.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D225 Ø225 13.40 ₫691,680.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D250 Ø250 14.80 ₫852,280.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D280 Ø280 16.60 ₫1,065,020.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D315 Ø315 18.70 ₫1,355,860.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D355 Ø355 21.10 ₫1,725,460.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D400 Ø400 23.70 ₫2,180,860.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D450 Ø450 26.70 ₫2,763,090.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D500 Ø500 29.70 ₫3,531,660.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D560 Ø560 33.20 ₫4,697,550.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D630 Ø630 37.40 ₫5,949,790.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D710 Ø710 42.10 ₫7,245,150.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D800 Ø800 47.40 ₫9,187,090.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D900 Ø900 53.30 ₫11,621,390.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống HDPE PN10 D1000 Ø1000 59.30 ₫14,362,920.00 Mét Thêm vào giỏ